Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Lipiu

Zarząd Rady Rodziców

Żaneta Nowocin - przewodnicząca

Renata Sokołowska - z-ca przewodniczącej

Magdalena Jasińska - skarbnik

Anna Kaniewska - sekretarz

Magdalena Łukasiak - członek

Lidia Jakubczak - członek

Andrzej Kołacz - członek

Konto bankowe: BS Biała Rawska o/ Błędów

45 9291 0001 0070 0274 2000

 

©