Przedszkole

Joanna Jankowska

Oddział przedszkolny

Monika Dawiczewska

Klasa I

wychowawczyni: Jolanta Szewczyk

Klasa II

wychowawczyni: Mariola Rusinowska

Klasa III

wychowawczyni: Halina Rabi

Klasa IV

wychowawczyni: Małgorzata Tuzimek

Klasa V

wychowawczyni: Ewelina Malczewska

Klasa VI

wychowawczyni: Anna Pawlak

Klasa VII

wychowawca: Robert Sobczyk

Klasa VIII

wychowawca: Dariusz Bachowicz

 

©