PLAN LEKCJI KLASY I

Lp.

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50-8:35

ART

RELIGIA

PLASTYKA

E

2.

8:45-9:30

3.

9:40-10:25

MUZYKA 

4.

10:45-11:30

ANG

W-F

TECHNIKA 

GK 

W-F 

5.

11:40-12:25

RELIGIA 

ANG 

 

 

ZK 

6.

12:35-13:20

W-F 

 

 

 

 

7.

13:30-14:15

 

 

 

 

 

8.

14:25-15:10

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI KLASY II

Lp.

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50-8:35

E

E E

2.

8:45-9:30

RELIGIA 

E

3.

9:40-10:25

E

E/W-F 

ANGIELSKI 

ANGIELSKI

4.

10:45-11:30

RELIGIA 

E/W-F 

5.

11:40-12:25

GK

 

 

E/W-F 

6.

12:35-13:20

 

 

GK 

 

 

7.

13:30-14:15

 

 

 

 

 

8.

14:25-15:10

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI KLASY III

Lp.

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50-8:35

ANGIELSKI

2.

8:45-9:30

PLASTYKA 

3.

9:40-10:25

RELIGIA 

RELIGIA

E/W-F 

4.

10:45-11:30

E/W-F 

GK/ZK

MUZYKA 

J.ANGIELSKI 

5.

11:40-12:25

E/W-F 

GK/ZK

 

 ART

6.

12:35-13:20

 

 

 

 

7.

13:30-14:15

 

 

 

 

 

8.

14:25-15:10

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI KLASY IV

Lp.

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50-8:35

ZZW

W-F

MATEMATYKA

J.NIEMIECKI

W-F

2.

8:45-9:30

J.POLSKI

J.NIEMIECKI 

MATEMATYKA

J.POLSKI 

PRZYRODA

3.

9:40-10:25

W-F 

J.POLSKI

HISTORIA

ZT

J.POLSKI 

4.

10:45-11:30

MATEMATYKA 

PRZYRODA 

PLASTYKA

W-F

MATEMATYKA 

5.

11:40-12:25

ZK 

RELIGIA 

J.POLSKI

K MAT 

J.ANGIELSKI

6.

12:35-13:20

J.ANGIELSKI

MUZYKA 

J.ANGIELSKI 

ART

 

7.

13:30-14:15

RELIGIA 

 

 

 

 

8.

14:25-15:10

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI KLASY V

Lp.

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50-8:35

ZZW

J.NIEMIECKI

HISTORIA

J.NIEMIECKI

PRZYRODA

2.

8:45-9:30

W-F

W-F 

HISTORIA 

PRZYRODA 

W-F 

3.

9:40-10:25

J.ANGIELSKI 

PRZYRODA 

RELIGIA 

RELIGIA 

MATEMATYKA

4.

10:45-11:30

ZK

J.ANGIELSKI 

J.POLSKI

J.POLSKI 

J.POLSKI 

5.

11:40-12:25

MATEMATYKA

J.POLSKI 

J.ANGIELSKI 

MATEMATYKA

MUZYKA 

6.

12:35-13:20

J.POLSKI

MATEMATYKA

PLASTYKA

ZT

 

7.

13:30-14:15

 

WDŻ 

ART 

W-F 

 

8.

14:25-15:10

 

 

 

 

 

 

PLAN LEKCJI KLASY VI

Lp.

Czas lekcji

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

7:50-8:35

W-F

RELIGIA 

J.POLSKI

J.POLSKI 

MATEMATYKA

2.

8:45-9:30

ZZW 

MUZYKA

J.POLSKI 

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA

3.

9:40-10:25

MATEMATYKA

W-F 

J.ANGIELSKI

PRZYRODA 

W-F 

4.

10:45-11:30

RELIGIA 

PRZYRODA 

HISTORIA 

MATEMATYKA 

PRZYRODA 

5.

11:40-12:25

J.POLSKI 

J.POLSKI 

PLASTYKA 

ZT 

J.POLSKI 

6.

12:35-13:20

ZK 

J.ANGIELSKI

MATEMATYKA

W-F 

 

7.

13:30-14:15

ATR 

 

ART  MW

 

 

8.

14:25-15:10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

copy