• Kalendarz zadań, uroczystości i wydarzeń szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 w Publicznej Szkole Podstawowej im. St. Fiedorowicza w Lipiu.

Na uroczystości szkolne zaznaczone na czerwono, uczniowie zobowiązani są przyjść do szkoły w

stroju galowym.

      Uczennice – granatowa/ czarna spódnica prosta i biała bluzka

      Uczniowie – granatowe/czarne spodnie (nie jeans) i biała koszula

 

Lp.

Zadanie

Termin

Osoba odpowiedzialna

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2021 r.

Dyrektor szkoły

2.

Zebrania z rodzicami

15-26.09.2021 r.

Dyrektor szkoły, wychowawcy

3.

Sprzątanie świata

18.09.2021 r.

Wychowawcy klas

4.

Dzień języków obcych.

28 września 2021 r.

Ewelina Malczewska, Katarzyna Zawistowska, wychowawcy klas

5.

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

kl. III-VI

1 października 2021 r.

Magdalena Mikołajczyk

6.

Uroczystość z okazji Dnia Edukacji

Narodowej

13.10.2021r.

Opiekun samorządu

7.

Dzień otwarty dla rodziców

21.10.2021 r.

Wychowawcy klas

8.

Sprzątanie grobów.

26-29.10.2021 r.

Opiekun samorządu, wychowawcy klas, Anna Stokowska

9.

Ślubowanie klasy I

5.11.2021 r.

Wychowawca klasy I

Anna Stępniak

10.

Narodowe Święto Niepodległości - apel

10.11.2021 r.

Dariusz Bachowicz, Agata Gawryła,

Monika Dawiczewska

11.

Zebranie z rodzicami

18.11.2021r.

Wychowawcy klas

12.

Andrzejki szkolne

25.11.2021 r.

Opiekun samorządu, wychowawcy klas

13.

Wigilia szkolna,

Jasełka

22.12.2021 r.

6.01.2022 r.

Ewelina Szulczyk i Anna Stępniak,

Dariusz Bachowicz

14.

Bal karnawałowy

29.01.2022 r.

Rada Rodziców, wychowawcy klas

15.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Babci i Dniem Dziadka (21 i 22 stycznia)

21.01.2022 r.

Joanna Jankowska i Monika Dawiczewska, Halina Rabi

16.

Wystawianie ocen śródrocznych

Do 10 stycznia propozycje

17.01.2022 r. - wystawienie

Wszyscy nauczyciele

17

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

20.01.2022 r.

Dyrektor szkoły

18.

Zebranie z rodzicami śródroczne

27.01.2022 r.

Wychowawcy klas

19.

Szkolne walentynki

14.02.2022 r.

 

 

Opiekun samorządu, wychowawcy klas

20.

Rekolekcje wielkopostne

 

Katecheta – Dariusz

Bachowicz, wychowawcy klas

21.

Festiwal piosenki Obcojęzycznej

21.03.2022r.

Ewelina Malczewska, Katarzyna Zawistowska

22.

Egzamin ósmoklasisty

24-26 maja 2022 r.

Dyrektor szk., wychowawca klasy VIII

23.

Dzień flagi, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

5.05.2022 r.

Anna Pawlak,

Anna Stokowska

24.

Konkurs Ortograficzny

 

Anna Pawlak,

Anna Stokowska

25.

Szkolne uroczystości związane z Dniem Rodziny

1.06.2022 r.

Agnieszka Kozińska,  

Robert Sobczyk

26.

Piknik czytelniczy

10.06.2022 r.

Halina Rabi, Anna Stępniak, Ewelina Szulczyk

27.

Wystawianie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

Do 2 czerwca 2022 r.

Wszyscy nauczyciele

28.

Wystawianie ocen klasyfikacyjnych

13 czerwca – ostateczny 15.06.2022 r.

Wszyscy nauczyciele

29.

Zebranie klasyfikacyjne rady pedagogicznej

17.06.2022 r.

Dyrektor szkoły,

nauczyciele

30.

Uroczyste zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

24.06.2022 r.

Dyrektor szkoły, Rada Rodziców

31.

Zebranie podsumowujące pracę rady pedagogicznej w roku szkolnym 2021/2022

30.06.2022 r.

Dyrektor szkoły

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

II. Kalendarium szkoły w roku szkolnym 2021/2022

 

Wydarzenie

Data

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r.

Przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2021 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

 

Ferie zimowe: 31 stycznia – 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

Język polski – 24 maja 2022 r.

Matematyka – 25 maja 2022 r.

Język angielski – 26 maja 2022 r.

 

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2021 r., (poniedziałek)
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2021 r., (czwartek)
 • Zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2021 r.
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2021r.,
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2022 r., (sobota)
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2022 r., (czwartek)
 • Wiosenna przerwa – 14-19 kwietnia 2022 r.
 • Wielkanoc – 17-18 kwietnia 2022 r.
 • Święto Pracy – 1 maja 2022 r., (niedziela)
 • Święto flagi – 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
 • Święto Konstytucji Trzeciego Maja – 3 maja 2022 r., (wtorek)
 • Boże Ciało – 16 czerwca 2022 r. (czwartek)

 

 

 

 

Planowane dni wolne dodatkowe ustalone przez szkołę.

 • 15 października 2021 r. (piątek)
 • 12 listopada 2021 r. (piątek)
 • 7 stycznia 2022 r. (piątek)
 • Egzamin ósmoklasisty – 24-26 maja 2022 r. (wtorek, środa, czwartek)
 • 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
 • 17 czerwca 2022 r. (piątek)

 

 

 

 

©